Filtry medyczne

Zastosowanie filtrów medycznych

Już w czasach starożytnych uczeni odkryli zbawienny wpływ kolorów na samopoczucie i zdrowie człowieka. Dziedzina zwana chromoterapią rozwijała się przez wieki i znalazła swoje zastosowanie w wielu aspektach życia. Również w okulistyce kolor ma ogromne znaczenie. Firma ZEISS proponuje szeroką gamę filtrów medycznych, przeznaczonych dla użytkowników obarczonych różnymi schorzeniami. Specjalistycznie dobrane kolory soczewek, pozwalają na bardziej komfortowe widzenie, wygodę użytkowania okularów oraz wyeliminowanie wielu niekorzystnych objawów chorobowych.

Specjalistyczne filtry medyczne o wybranych kolorach wchłaniają, odpowiednią część fali świetlnej przez co minimalizują ryzyko występowania i pogłębiania się wielu objawów. Dzięki takim filtrom, w znacznym stopniu podwyższony jest kontrast widzenia, zredukowane odblaski oraz podwyższona ostrość widzenia.

Nie można jednoznacznie przypisać konkretnego filtra do danej jednostki chorobowej – pacjent wypróbowuje kolejno filtry o różnych odcieniach i ocenia, w których jakość widzenia jest najwyższa, wybierając odpowiedni dla siebie kolor zabarwienia filtra.

Cena filtra medycznego wynosi 185 zł + cena wybranego przez klienta szkła okularowego.​

Filtr medyczny a schorzenia

Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych schorzeń związanych z narządem wzroku, w przypadku których można zastosować proponowane przez ZEISS’a filtry medyczne

1. Zaćma – częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki, powodujące upośledzenie wzroku.

Wyróżniamy następujące rodzaje zaćmy:

 • wrodzona – wada rozwojowa, często wywołana zakażeniem wirusowym płodu w pierwszych miesiącach ciąży lub czynnikami dziedzicznymi,
 • starcza – rozwija się po 50 roku życia w wyniku zaburzeń w przemianie materii soczewki,
 • wikłająca – następstwo schorzeń zapalnych oka, jaskry, chorób siatkówki, chorób ogólnych (cukrzyca, tężyczka),
 • urazowa – następstwo tępych lub przebijających urazów oka oraz działania energii promienistej.

2. Jaskra – schorzenie charakteryzujące się zwiększeniem ciśnienia śródocznego, zaburzeniem krążenia krwi w oku i postępującym upośledzeniem funkcji wzroku (obniżenie ostrości wzroku i znaczne ograniczenie pola widzenia) w związku z uszkodzeniem siatkówki i zanikiem nerwu wzrokowego. Wyróżniamy trzy rodzaje jaskry:

 • wrodzona,
 • dziecięca,
 • pierwotna, w której główną rolę odgrywają nieprawidłowości w budowie oka, starzenie się tkanek, a także czynniki nerwowo-naczyniowe.

Przebieg jaskry pierwotnej może być ostry lub przewlekły. Wtórna, wywoływana procesami chorobowymi toczącymi się w oku, (stanami zapalnymi, urazami i ich powikłaniami), pęcznieniem soczewki i jej zwichnięciem, procesami nowotworowymi lub o podłożu naczyniowym.

3. Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) – choroba powodująca niszczenie światłoczułych komórek siatkówki, co prowadzi do postępującej utraty widzenia centralnego, jest najczęstszą przyczyną utraty wzroku wśród osób po 50. roku życia.

Znane są dwie odmiany:

 • sucha, charakteryzująca się powstawaniem złogów (druzów), postępująca powoli;
 • wysiękowa, powodująca gwałtowną ślepotę.

4. Retinopatia cukrzycowa – uszkodzenie naczyń krwionośnych siatkówki oka, pojawiające się w przebiegu cukrzycy.

Wyróżnia się trzy rodzaje retinopatii cukrzycowej:

 • nieproliferacyjną – wiąże się z najmniejszą liczbą powikłań, nie wpływa w dużym stopniu na wzrok; musi być jednak dokładnie monitorowana, gdyż z czasem może przekształcać się w retinopatię
  proliferacyjną;
 • przedproliferacyjną – pojawia się obrzęk i krwawienie siatkówki; w związku z tym występują zaburzenia widzenia;
 • proliferacyjną – obraz widziany przez chorego jest nieostry; jeśli wystąpi gwałtowne krwawienie siatkówki, może dojść nawet do gwałtownej utraty wzroku.

5. Monochromasja czopków niebieskich – zupełny brak zdolności rozpoznawania barw, przy zachowanej możliwości rozpoznania obrazu.